حریم خصوصی

بر طبق توافقنامه های موجود در این سایت، قالیشویی شفقی متعهد می شود که به حریم خصوصی کاربران و مشتریان عزیز خود احترام بگذارد. در این صفحه تعهدات و سیاستهای سایت در این زمینه شرح داده می شود. ما هرگز بدون اجازه از خودتان، دست به افشای اطلاعات خصوصی و فردی شما نخواهیم زد، مگر اینکه به موجب قانون توجیهی برای این کار وجود داشته باشد.